Wednesday, March 25, 2009

Page

Shalom Harlow är så inspirerande i H&Ms senaste kampanj så jag får lust att ta till saxen och klippa av håret. Och så vacker.

No comments: