Tuesday, March 24, 2009

Ja tack

Fortsätter i samma anda som tidigare, nämligen Inga kläder för att ha stil.

Johnny Depp.

No comments: