Sunday, October 7, 2007

Så Svart

Damerna i Hollywood hänger troget fast vid den lilla svarta. Och det slår inte fel heller. Jag vet inte vilken av de tre jag helst föredrar, trots helt olika stilar är dem alla väldigt smickrande för figuren.

No comments: